Sommige medische situaties geven je recht op een tijdelijk verblijfsrecht. Of creëren een situatie van medische overmacht waardoor je recht hebt op OCMW-steun of verlengde materiële opvang.

In je verblijfsprocedure kan je soms in aanraking komen met een medische onderzoek.  

Kies hieronder jouw medische situatie:

 • Orgaandonatie en -transplantatie

  Voor orgaandonatie en -transplantatie werkt België samen met een aantal andere Europese landen. 

 • Zwangerschap en bevalling

  Als je zwanger bent of net bevallen bent, en een onwettig of precair verblijf in België hebt, dan stoot je op heel wat vragen. Hoe worden je medische kosten betaald? Wat is het verblijfsstatuut van het kind? En heeft dit een invloed op jouw verblijfsstatuut? Wat zijn de gevolgen van de kennisgeving, aangifte en erkenning van de geboorte? Heb je recht op kraamgeld of gezinsbijslag?

 • Hiv en aids

  Als je HIV of aids hebt, dan heb je soms recht op financiële of materiële steun.

 • Tuberculose

  Je medische behandeling wordt betaald afhankelijk van je verblijfsstatus. Belta-TBnet betaalt de tuberculosebehandeling die niet of gedeeltelijk door anderen wordt betaald. Als je een specifieke vorm van tuberculose (TBC) hebt, dan ben je beschermd tegen uitwijzing. 

 • Psychische problemen

  Ook als vreemdeling in België kan je te kampen hebben met psychische problemen. Het is belangrijk dat je die tijdig opmerkt en begeleiding zoekt. Voor sommige verblijfsprocedures is een goed psycho-medisch attest essentieel. 

 • Kanker

  Als je kanker hebt en in een medische overmachtssituatie verkeert, dan heb je soms recht op financiële of materiële steun. Je komt soms in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je verblijfsstatus bepaalt mee hoe je medische behandeling betaald wordt.

 • Diabetes

  Als diabetespatiënt heb je recht op financiële of materiële steun als je in een medische overmachtssituatie verkeert door je ziekte.

 • Genitale vrouwenverminking

  De vrees voor genitale verminking bij vrouwen en meisjes, kan door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) als een grond gezien worden voor de erkenning als vluchteling. Hiervoor is een medisch attest nodig.

 • DNA-onderzoek voor verwantschapsbepaling bij gezinshereniging

  Als je geen geloofwaardig bewijs van je verwantschapsband kan voorleggen, dan vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je om je verwantschap aan te tonen met een DNA-onderzoek. 

Extra informatie