Wanneer we  op deze pagina’s over niet-begeleide minderjarigen (NBM) spreken, bedoelen we zowel:

  • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als
  • niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM)

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Niet-begeleide Europese minderjarigen zijn onderdaan van een land van de EER.

Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NMBV) heb je recht op extra bescherming. Je krijgt een voogd toegewezen en kan dan een bijzondere verblijfsprocedure opstarten. Naast de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV, kan je ook de andere verblijfsprocedures opstarten.  

Ook als niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM) heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd.

Extra informatie