Opgelet: Sinds 3 januari 2019 is de procedure inzake arbeidskaarten gewijzigd. Voortaan dient voor een tewerkstelling van een arbeidsmigrant voor meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning te worden aangevraagd. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. 

Daarnaast wordt de arbeidskaart C afgeschaft. Wie vroeger in aanmerking kwam voor een arbeidskaart C, kan voortaan van rechtswege werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel. 

Op de verblijfstitels wordt een vermelding inzake de toegang tot de arbeidsmarkt opgenomen die aangeeft of de betrokkene kan werken. Deze vermelding kan ‘onbeperkt’, ‘beperkt’ of ‘neen’ zijn. ‘Onbeperkte’ toegang betekent dat de betrokkene zonder beperkingen voor eender welke werkgever kan werken. ‘Beperkte’ toegang betekent dat de betrokkene enkel toelating heeft tot werk voor één bepaalde functie bij één bepaalde werkgever of dat hij slechts een beperkt aantal uren per week mag werken. ‘Neen’ betekent dat de betrokkene niet kan werken.

Als overgangsbepaling blijven afgeleverde arbeidskaarten B en C geldig tot hun vervaldatum. Pas bij een eerstvolgende verlenging wordt een gecombineerde vergunning afgeleverd. Ook afgeleverde verblijfsdocumenten blijven geldig. Pas bij een vernieuwing wordt een verblijfsdocument met vermelding inzake de toegang tot de arbeidsmarkt afgeleverd. Enkel wie voor 2019 een arbeidskaart C nodig had om te mogen werken, maar deze nog niet had aangevraagd, dient eerst een nieuwe verblijfskaart aan te vragen met een vermelding inzake de toegang tot de arbeidsmarkt.

Opgelet: het is nog steeds niet mogelijk om vanuit onwettig verblijf een toelating tot werk, en dus tot verblijf, aan te vragen.  

Extra informatie