Een kort verblijf is een verblijf van maximaal 3 maanden.

 • Kort verblijf als derdelander

  Als derdelander, bijvoorbeeld als toerist of voor een zakenreis, heb je voor een kort verblijf in België een visum nodig, tenzij je bent vrijgesteld.

 • Kort verblijf als Unieburger

  Als Unieburger heb je recht op binnenkomst en een kort verblijf in België. De regels zijn zeer soepel. Onderdanen van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein volgen dezelfde regels als Unieburgers.

 • Kort verblijf als derdelands familielid van een Unieburger

  Sommige derdelands familieleden van een Unieburger hebben recht op een kort verblijf in België, samen met de Unieburger. De voorwaarden zijn soepeler dan voor andere derdelands onderdanen. Ben je een familielid van een Belg die gebruik maakte van het vrij personenverkeer? Dan zijn dezelfde regels van toepassing op jou.

 • Hoe verleng je je kort verblijf?

  Wat als je niet in staat bent België te verlaten bij het verstrijken van je visum kort verblijf of, als je vrijgesteld bent van visumplicht, je kort verblijf van 3 maanden? In uitzonderlijke situaties kan je dan een verlenging van je kort verblijf bekomen.

 • Tenlasteneming voor kort verblijf (bijlage 3bis)

  Bij een kort verblijf als derdelander, kan je met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) bewijzen dat je voldoende bestaansmiddelen hebt.  

 • Statuutswijziging bij kort verblijf

  Wat als je meer dan 3 maanden in België wil verblijven? Kan je dan je statuut wijzigen van kort verblijf naar lang verblijf?

Extra informatie