Sluit een overeenkomst af

Je kan enkel een beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen als je een samenwerkingsovereenkomst hebt met het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • Ga eerst na of jouw dienst of sector in aanmerking komt.
 • Indien jouw dienst in aanmerking komt, dienen de volgende stappen te worden doorlopen:
  - druk de samenwerkingsovereenkomst  af;
  - vul het document  in en stuur het in tweevoud en ondertekend naar de hoofdzetel van ons agentschap: Tour & Taxis, Agentschap Integratie en Inburgering, dienst Sociaal Tolken en Vertalen, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel.
 • Als de overeenkomst aan de voorwaarden voldoet, krijg je één ondertekend exemplaar terug per post.

Afspraken voor vertaalaanvragen

Raadpleeg de afsprakennota voor meer informatie over de afspraken met betrekking tot vertaalaanvragen. Lees deze nota voor je een vertaling aanvraagt. 

Voor een vertaling geldt een leveringstermijn van 10 dagen vanaf de goedkeuring van de offerte. Je kan een andere leveringsdatum aanvragen als dit noodzakelijk is voor jouw dienst. 

Hoe verloopt een vertaalopdracht?

 1. Je bezorgt de brontekst
  De te vertalen brontekst lever je elektronisch aan als bijlage bij jouw mail.
  Informatieve documenten worden bij voorkeur als Word-bestand geleverd, officiële documenten bij voorkeur in PDF-formaat. Officiële documenten kunnen ook binnengebracht worden in het contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering, indien dit zo is afgesproken. 
  Verzeker u ervan dat de scan goed leesbaar is. Besteed een bijzondere aandacht aan stempels en dergelijke.
 2. Goedkeuring van de offerte
  Een medewerker van de vertaaldienst bezorgt je een offerte, opgemaakt op basis van de brontekst. Als je die offerte en de vermelde leveringsdatum aanvaardt, ontvang je een bevestigingsmail. Vanaf dit moment verwerken we je aanvraag en verbind je je ertoe de vertaling effectief te betalen bij aflevering.
  Je blijft bereikbaar gedurende de vertaalopdracht om eventueel extra informatie te verschaffen die nodig is om de opdracht tot een goed einde te brengen (bijvoorbeeld een onduidelijke passage of ongekende afkorting).
 3. Afleveren van de vertaling
  Je ontvangt de vertaling per mail op de afgesproken leveringsdatum voor 17 uur. Je ontvangt de vertaling in een Word- en een PDF-document.
  Gelegaliseerde vertalingen bezorgen we per post op het gewenste leveringsadres of haal je op in het afgesproken contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

 

Extra informatie