• Wie zijn de Roma?

    Waar komen ze vandaan? Wie is wel of niet Roma? Waarom migreren ze?

  • Romabeleid

    Op verschillende beleidsniveaus wordt een Romabeleid gevoerd. Alle EU-lidstaten moeten een Roma-actieplan hebben. Zo is er in Vlaanderen het MOE-Roma-actieplan.

Extra informatie

Helpdesk Midden- en Oost-Europese Migratie / Roma
Tel. 02 205 00 65.

Gaat je vraag over het verblijfsstatuut van Roma of over internationaal privaatrecht? Consulteer dan de juridische helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie