Hoe beheer je een pleistersplaats of woonwagenterrein?

Deze vragen komen op als je een pleisterplaats of woonwagenterrein wilt beheren:

 • Voor wie is het terrein bestemd?
 • Onder welke voorwaarden mag iemand er staan?
 • Wie onderhoudt wat?
 • Wie spreek je aan bij gebreken?

Een goed beheer bevordert de leefbaarheid en duurzaamheid van een openbaar woonwagenterrein of pleisterplaats.

Verschillende partijen zijn daarbij betrokken: de woonwagenbewoners, het gemeente- of provinciebestuur en gemeentelijke en provinciale diensten. 

Zinvol bij het beheer van een pleisterplaats of woonwagenterrein is het opstellen van duidelijke afspraken en een goede taakverdeling.  Voor een woonwagenterrein worden de afspraken vastgelegd in een huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk reglement

Duidelijke afspraken maken deel uit van een goed beheer. Die afspraken staan in een huishoudelijk reglement. Voor een openbaar terrein geldt ook een politieverordening.

De volgende items kan je in het huishoudelijk reglement opnemen:

 • de toelatingsvoorwaarden
 • het gebruik en het onderhoud van de infrastructuur
 • de leefbaarheid op en rond het woonwagenterrein
 • de vergoeding voor het gebruik van het terrein
 • de sancties voor wie het reglement overtreedt
 • de rechten en plichten van uitbater en bewoner

Uitvoering van het beheer

Goede regels volstaan niet. Er zijn ook mensen nodig die verschillende aspecten van het beheer op zich nemen.

Dat zijn onder andere het personeel van:

 • de technische dienst
 • de groendienst
 • de bevolkingsdienst
 • de integratiedienst

Voor de afstemming zorgen:

 • een coördinerend beheerder
 • lokaal overleg tussen de diensten

Voor grote openbare woonwagenterreinen kan een toezichter ingeschakeld worden.      

Waarvoor kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht?

Als gemeente, provincie en Vlaamse overheid kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering terecht voor:

 • Advies op maat. Bijvoorbeeld over de concrete aanpak bij de aanleg of het beheer van een woonwagenterrein
 • Informatie over woonwagenbewoners, of hoe andere gemeentes en provincies te werk gaan
 • Instrumenten en werkmodellen die je helpen om woonwagenterreinen en pleisterplaatsen in te richten en te beheren
 • Contact en uitwisseling met andere gemeentes of beheerders van woonwagenterreinen

Als lokaal bestuur kan je met je vragen ook terecht op de Helpdesk Woonwagenbewoners. Wat mag je verwachten? Een goed gedocumenteerd antwoord of een snelle en correcte doorverwijzing naar relevante contactpersonen of instanties.

 

Extra informatie