Een deontologische code is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen je kunt handelen en denken.

De deontologie geeft een houvast: hoe kan je het best optreden in verschillende situaties. De code is ook een bescherming van het beroep en jezelf. Deze code kan aangehaald worden als een van de partijen (bijvoorbeeld dienstverlener, tolkendienst, cliënt) er inbreuk op wil plegen.

> Download de deontologische code voor sociaal tolken (pdf, 4 blz.)

 

Extra informatie