Welk niveau Nederlands moet je hebben?

Een (kandidaat-)sociaal tolk moet het Nederlands grondig beheersen. Je hebt namelijk minstens een B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor talen) nodig om de infosessie sociaal tolken goed te kunnen volgen.

Volgend filmpje maakt duidelijk wat het niveau B2 inhoudt:

 

Hoe toon je aan dat je het B2-niveau Nederlands hebt?

We aanvaarden verschillende bewijzen:

Een diploma

 1. Een diploma secundair onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname). Indien je een BSO-richting volgde, is het diploma van het derde jaar van de derde graad vereist;
 2. Een diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname);

Een attest

 1. Het attest gerechtstolken van de Lessius-Hogeschool;
 2. Je bent geslaagd voor de screening gerechtstolken van de KU-Leuven, Campus Antwerpen;

Een certificaat

 1. Het certificaat van de permanente vorming beëdigd tolken van de Universiteit Gent;
 2. Het certificaat van de permanente vorming beëdigd tolken van de KU-Leuven, Campus Antwerpen;
 3. Een certificaat van richtgraad 3 (module 3.1 & module 3.2) of Vantage van een CVO;
 4. Het Staatsexamen Nt2 programma II uit Nederland.

Een taaltest of taalexamen

 1. De taaltest op B2-niveau (luisteren, lezen en spreken) van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, In-Gent of het Huis van het Nederlands Brussel;
 2. Een taalexamen Nederlands van Selor op B2-niveau (Artikel 7 niveau 2/C);
 3. De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA);

 

Bezorg je diploma's of attesten aan de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen:

 • Per post: stuur een kopie van je diploma of attest naar het adres onderaan deze pagina.
 • Per e-mail: scan je diploma of attest in en mail het naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be
Extra informatie