Wat is de certificeringsproef sociaal tolken?

Deze proef gaat na of je over de vier onderstaande kerncompetenties beschikt:

 • gesproken boodschappen verwerken;
 • gesproken boodschappen reproduceren;
 • handelen volgens de deontologie;
 • omgaan met deontologische conflicten.

De certificeringsproef sociaal tolken is een onderdeel van het opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken.

 

Wie mag deelnemen aan de proef?

 • Kandidaten die na een begeleidingsgesprek een beoordelingsgesprek kregen.
 • Kandidaten die de volledige basisopleiding (module 1 + module 2) gevolgd hebben.

Deelnemen is gratis.

 

Hoe is de proef opgebouwd?

Onderdelen van de proef Mogelijke scores
Introductiegesprek (5 min.) Dit onderdeel wordt niet beoordeeld.
Rollenspel 1 (ongeveer 15 min.) Geslaagd of niet geslaagd
Rollenspel 2 (ongeveer 15 min.) Geslaagd of niet geslaagd

 

 • De proef duurt ongeveer 45 tot 55 minuten.
 • Je mag geen hulpmiddelen, zoals gsm’s, terminologielijsten en woordenboeken gebruiken tijdens de proef.
 • Er wordt een beeld- en geluidsopname gemaakt.
 • In veel talen bestaan lokale accenten. Je moet vanuit die lokale accenten kunnen tolken. Ook jouw taalgebruik mag een regionaal accent vertonen. Een regionaal accent is niet hetzelfde als een dialect.

Waar? De proef vindt plaats in Brussel, bij de Dienst certificering sociaal tolken.

 

Wie is geslaagd voor de proef?

De certificeringsjury beoordeelt de kandidaten. De juryleden beslissen onafhankelijk over het resultaat van de kandidaat.

De leden van de jury zijn:

 • de voorzitter (een vertegenwoordiger van de Dienst certificering sociaal tolken) als beoordelaar Nederlands, deontologie en tolktechnieken;
 • een vertegenwoordiger van een masteropleiding in het tolken en/of vertalen als beoordelaar Nederlands, deontologie en tolktechnieken;
 • één of twee beoordelaars vreemde taal:
  voor de courante vreemde talen (Bosnisch-Servo-Kroatisch, Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Standaard Arabisch, Standaard Chinees en Turks) zijn er steeds twee beoordelaars vreemde taal aanwezig.

Geslaagd

Je slaagt voor de certificeringsproef sociaal tolken als je 'geslaagd' scoort op de twee proefonderdelen (rollenspelen).

Wat nu?

 • Je wordt gecertificeerd als sociaal tolk en je krijgt het certificaat en ervaringsbewijs sociaal tolk.
 • Je kunt opgenomen worden in het Vlaams Register sociaal tolken.
 • Je kunt de proef voor een andere taal afleggen (met vrijstelling voor de kennistest Nederlands).

Niet geslaagd

Je bent niet geslaagd voor de certificeringsproef als je voor één of twee van de twee rollenspelen 'niet geslaagd' scoort.

Wat nu?
Je kunt nog herkansen tijdens een herexamen.

 • Je moet eerst het materiaal van je proef inkijken tijdens een feedbackgesprek. Op het einde van het feedbackgesprek krijg je een bindend beoordelingsadvies. Maak daarvoor een afspraak via de website.
 • Was je niet geslaagd voor één van beide rollenspelen? Dan leg je beide rollenspelen opnieuw af.

Hoe vaak kan je herkansen?

 • Je mag maximaal drie keer herkansen.

 

Wie kan een certificeringsproef afleggen?

 • Alle kandidaten die de basisopleiding volledig volgden.
 • Alle kandidaten die een beoordelingsadvies kregen na een begeleidingsgesprek.

 

Hoe aanmelden voor de certificeringsproef sociaal tolken?

Er is een certificeringsproef voor een specifieke tolktaal:

 • als er vanuit de tolkdiensten vraag is naar tolken voor die taal;
 • als er voldoende kandidaten voor die tolktaal op de wachtlijst staan.

Je wordt uitgenodigd voor de certificeringsproef. Zodra je jouw deelname bevestigt, ben je ingeschreven. 

Was je al geslaagd voor een eerdere certificeringsproef en wil je nu een proef voor een extra taal afleggen?
Stuur een e-mail naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be.

 

Extra informatie