Je kunt je tijdens een gesprek met een medewerker van de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen laten begeleiden om de certificeringsproef sociaal tolken voor te bereiden.

Dat gesprek is niet verplicht.

Wat houdt een begeleidingsgesprek in?

1. De begeleider geeft je informatie over het beroep en over de sector waarin je als sociaal tolk werkt.

2. Samen met de begeleider stel je een talentenmap op: een soort curriculum vitae met al je relevante ervaringen.

Via een vraaggesprek en concrete oefeningen peilt de begeleider naar je kennis van:

 • de sociale sector;
 • de deontologie van het sociaal tolken;
 • de tolktechnieken.

Zo krijgt de begeleider een beeld van je capaciteiten. Hij/zij kan nagaan of je klaar bent om de proef af te leggen of niet.

3. Je krijgt gedetailleerde uitleg over:

 • de SERV-Standaard;
 • de certificeringsproef: wat houdt ze in, hoe bereid je je voor, wat zijn eventuele tips.

4. Je krijgt een advies van de begeleider:

 • Beoordelingsadvies: je bent klaar om de proef af te leggen. Dit geeft je echter niet de garantie dat je slaagt.
 • Leeradvies: je moet eerst een opleiding volgen.

Het advies is bindend.

 

Wanneer?

 • Als je al ervaring hebt als tolk.
 • Nadat je geslaagd bent voor de instaptoets.
 • Als er vanuit de tolkdiensten vraag is naar tolken voor die taal.

De dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen kan aanvragen voor een begeleidingsgesprek weigeren.
Aanvragen voor een begeleidingsgesprek worden geweigerd wanneer:

 • de kandidaat niet geslaagd is voor de instaptoets;
 • er geen knelpunttaal als tolktaal werd opgegeven tijdens de instaptoets;
 • de vraag naar begeleidingsgesprekken te groot is om te verwerken.

 

Waar?

Het begeleidingsgesprek vindt plaats in Brussel.

 

Hoeveel kost het?

Het begeleidingsgesprek is gratis. 

> Schrijf je in voor een begeleidingsgesprek

 

Extra informatie