Je bent niet geslaagd voor de certificeringsproef als je voor één of twee van de twee rollenspelen 'niet geslaagd' scoort.

Wat nu?

Herkansen

Je kunt nog maximaal drie keer herkansen tijdens een herexamen.

  • Je moet eerst het materiaal van je proef inkijken en advies inwinnen van een begeleider. Dat doe je tijdens het feedbackgesprek.
  • Was je niet geslaagd voor één of beide rollenspelen? Dan leg je beide rollenspelen opnieuw af.

Maak een afspraak voor een feedbackgesprek via de website

Op het eind van het feedbackgesprek krijg je een advies:

  • Als je een beoordelingsadvies krijgt, kan je deelnemen aan de certificeringsproef.
  • Als je leeradvies krijgt, is zelfstudie vereist of wordt je gevraagd om de basisopleiding te volgen.

Beide adviezen zijn bindend.

 

Hoe vraag ik een herziening aan?

Ben je het niet eens met het resultaat van de proef of een onderdeel ervan? Dan kan je een herziening aanvragen bij de klachtencommissie.

De vraag tot herziening moet je duidelijk motiveren en beargumenteren.

Je moet dat doen binnen de 60 dagen na je feedbackgesprek.

Je vraagt een herziening aan bij de klachtencommissie:

  • via e-mail naar klachtencommissie[at]integratie-inburgering.be;
  • schriftelijk bij het Agentschap Integratie en Inburgering, Klachtencommissie, Tour & Taxis, Havenlaan 86C Bus 212, 1000 Brussel.

Als je klacht aanvaard wordt, gebeurt het volgende:

  1. De klachtencommissie herbeoordeelt de opnames van de proef.
    De klachtencommissie kan de opname ook laten beoordelen door (een) externe expert(s).
  2. De klachtencommissie velt een nieuw en onafhankelijk oordeel.

Er bestaat geen beroep tegen beslissingen van de klachtencommissie.

   

Extra informatie