Welk niveau Nederlands moet je hebben?

Een (kandidaat-)sociaal tolk moet het Nederlands grondig beheersen. Je hebt namelijk minstens een B2-niveau (van het Europees Referentiekader voor talen) nodig om de infosessie sociaal tolken goed te kunnen volgen.

Volgend filmpje maakt duidelijk wat het niveau B2 inhoudt:

 

Hoe toon je aan dat je het B2-niveau Nederlands hebt?

Drie mogelijkheden:

1. Je legt een van de volgende diploma’s of attesten voor (geen taaltest nodig):

 • Een diploma secundair onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname). Indien je een BSO-richting volgde, is het diploma van het derde jaar van de derde graad vereist;
 • Een diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige school of instelling (in België, Nederland of Suriname);
 • Een attest gerechtstolken van de Lessius-Hogeschool.
  OF
 • Je bent geslaagd voor de screening gerechtstolken van de KU-Leuven, Campus Antwerpen;
 • Je bent geslaagd voor een van deze taalexamens van Selor:
  1/A (niveau: universiteit of hoger onderwijs lange type);
  2+/B (niveau: hoger onderwijs korte type);
  2/C (niveau: hoger secundair onderwijs).

Bezorg je diploma's of attesten aan de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen:

 • Per post: stuur een kopie van je diploma of attest naar het adres onderaan deze pagina.
 • Per e-mail: scan je diploma of attest in en mail het naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be

2. Je legt een attest of certificaat NT2 op B2-niveau voor (geen taaltest nodig):

Bezorg je attest of certificaat aan de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen:

 • Per post: stuur een kopie van je diploma of attest naar het adres onderaan deze pagina;
 • Per e-mail: scan je diploma of attest in en mail het naar info[at]sociaaltolkenenvertalen.be.

3. Je legt een taaltest af:

 

Extra informatie