De overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, gedaan te Wenen op 8 september 1976 heeft tot doel de lidstaten het gebruik op te leggen van geüniformiseerde meertalige formulieren voor uittreksels uit akten van de burgerlijke stand.

Een internationaal uittreksel van de burgerlijke stand wordt opgemaakt in de vorm van:

  • een formulier A: uittreksel uit de geboorteakte
  • een formulier B: uittreksel uit de huwelijksakte
  • een formulier C: uittreksel uit de overlijdensakte

Deze internationale uittreksels zijn vrijgesteld van legalisatie wanneer ze worden voorgelegd in een lidstaat.

Extra informatie