Belangrijk: aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet regelt nu ook de mogelijkheid om de inschrijving van leerlingen in een school te regelen via aanmelden.

De dubbele contingentering - het onderscheid tussen indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen - wordt ook hier toegepast.

Wat is aanmelden?

Aanmelden is de intentie geven om in te schrijven in een school. Dat gebeurt in het basisonderwijs elektronisch. In het eerste leerjaar van het secundair onderwijs mag het ook via een call center.

In welke scholen is aanmelden verplicht?

Aanmelden is verplicht voor het gewoon basisonderwijs in de stad Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Gent.

Aanmelden kan ook in andere scholen:

 • in LOP werkingsgebieden: het LOP moet goedkeuring geven bij dubbele meerderheid;
 • buiten een LOP-werkingsgebied: de school moet de andere scholen en schoolbesturen van de gemeente eerst informeren.

De school moet de aanmeldingsprocedure aanvragen in een dossier dat ze ter goedkeuring voorlegt aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:
(NIEUW SEPTEMBER 2014)

 • uiterlijk op 15 september  vóór het schooljaar waarvoor het wordt ingediend;
 • voor scholen van het bijzonder onderwijs type 9: uiterlijk op 16 februari 2015  voor het schooljaar 2015-2016

 

De vier stappen van het aanmelden

1. Het aanmelden zelf

Wanneer? Een aanmeldingsprocedure kan ten vroegste starten op de eerste schooldag na de kerstvakantie.
Uitzondering: voorrangsgroepen 1 en 2 (broers en zussen, kinderen van personeel) kunnen aanmelden vanaf september. (Bij aanmelden kunnen ook leerlingen uit die groepen wel geweigerd worden op basis van capaciteit !)

Net zoals bij een gewone inschrijvingsprocedure kunnen voorrangsgroepen vooraf worden ingeschreven als alle latere inschrijvingen voor die groep ook gerealiseerd worden

2. Na het aanmelden worden de leerlingen geordend.

Dat gebeurt aan de hand van ordeningscriteria.

Voor het basisonderwijs:

 1. afstand domicilie-school
 2. afstand werk-school
 3. schoolkeuze ouders (in combinatie met a, b en d)
 4. toeval (alleen in combinatie met a, b of c)

Voor het secundair onderwijs:

 1. chronologie van aanmelden
 2. toeval (alleen in combinatie met a of c)
 3. schoolkeuze ouders (alleen in combinatie met a of b)

De ordening gebeurt door:

 • het schoolbestuur of het daartoe gemandateerde LOP
 • buiten een LOP-gebied: door het schoolbestuur dat de betrokken schoolbesturen hebben aangeduid.

 

3. Na die ordening wordt een school toegewezen.

De school deelt de keuze binnen de vier werkdagen aan de ouders mee.

Het kan gebeuren dat de leerling in geen enkele school een gunstige rangschikking heeft gekregen. Het schoolbestuur of het LOP stuurt de ouders dan binnen de vier werkdagen een melding van niet-gunstige rangschikking. Daarna moeten de ouders een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving krijgen. Ouders kunnen dan het best zelf tijdens de vrije inschrijvingsperiode zoeken naar een andere school.

4. De ouders moeten hun kind fysiek komen inschrijven.

Dat gebeurt binnen een bepaalde periode, die ten vroegste begint op de eerste schooldag van maart. Gebeurt dat niet, dan verliest de leerling de toegewezen plaats.

Over de procedures van aanmelden, ordenen, toewijzen en inschrijven worden binnen het LOP afspraken gemaakt. Die afspraken moeten aan alle belanghebbenden gecommuniceerd worden.
Na de geregisseerde inschrijvingsperiode volgt altijd nog een periode van vrije inschrijvingen.

Extra informatie