Leerplicht en leerrecht: voor wie gelden ze?

Leerrecht

  • Er is een recht op onderwijs voor alle minderjarigen die in België verblijven, ongeacht hun verblijfsstatuut.
  • Dus ook voor kinderen zonder wettig verblijf. Zij kunnen zich zonder probleem inschrijven in een school.

Leerplicht

  • Dat recht is gegarandeerd door de leerplicht voor kinderen van 6 tot 18 jaar.
  • Die leerplicht geldt ook voor nieuwkomers.

Voor nieuwkomers geldt de zestigdagenregel (ministerieel besluit van 11 juni 2004): ze moeten zich inschrijven in een school (of voor huisonderwijs). Wanneer?

  • ten laatste 60 dagen nadat ze ingeschreven zijn in het rijksregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister voor asielzoekers
  • ten laatste 60 dagen nadat ze aangemeld zijn bij een onthaalbureau

Wat doet het Nederlandstalig onderwijs voor nieuwkomers?

Basisonderwijs

Er zijn geen aparte klassen voor nieuwkomers. Scholen krijgen vanaf een bepaald aantal minderjarige anderstalige nieuwkomers bijkomende middelen. Daarmee kunnen ze deze kinderen extra ondersteunen.

Secundair onderwijs

Sommige secundaire scholen hebben aparte onthaalklassen (OKAN-klassen) voor anderstalige nieuwkomers. Ook het deeltijds onderwijs kan onthaalklassen organiseren.
Lees meer over onthaalonderwijs

Kan een anderstalige nieuwkomer in alle scholen terecht?

Lees meer op de pagina 'Inschrijven in een school'

 

Extra informatie