Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid slaat op een wederzijdse relatie tussen ouders en school:

  • de houding van de ouders tegenover de school en het onderwijs in het algemeen;
  • en de houding van de school tegenover de ouders.

Ouderbetrokkenheid is een veelbesproken onderwerp. Onderwijsmensen noemen het vaak een van de belangrijkste instrumenten voor meer gelijke onderwijskansen.
Maar scholen vinden het soms moeilijk om met alle ouders een goed contact op te bouwen. Vooral een sterk partnerschap met kansarme en ouders met een migratiegeschiedenis ervaren ze als moeilijk.

Hoe betrek je ouders?

Het Kruispunt Migratie-Integratie en de integratiecentra bieden een werkkader aan om in verschillende onderwijsniveaus en contexten te werken aan een sterke samenwerking tussen ouder en school.

Het werkkader is geïnspireerd op het model met zeven dimensies van ouderbetrokkenheid van Samaey en Vettenburg. In dit model vormt het gedrag van de ouders slechts twee van de zeven dimensies:

1. de gedragsdimensie
2. de tijdsdimensie.

Het model gaat eveneens na:

3. wat de ouder weet over onderwijs (kennisdimensie)
4. welke gevoelens de ouder heeft in de relatie tot de school (emotionele dimensie)
5. welke overwegingen bepalen of ouders zich inzetten voor het onderwijs van hun kinderen (rationele dimensie)
6. de mate waarin de ouder ervan overtuigd is dat hij een rol kan spelen in de schoolloopbaan van zijn kind (overtuigingsdimensie)
7. de mate waarin de ouder zich competent voelt of competent is om zijn kind te ondersteunen (competentiedimensie)

Die zeven dimensies bieden een goed kader om ouderbetrokkenheid in kaart te brengen, te analyseren en om strategieën te formuleren om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

 

Download het 'werkkader ouderbetrokkenheid'

 

Extra informatie