Nietigheid van een erkenning

Het parket kan de nietigverklaring van een erkenning vorderen bij de familierechtbank als het gaat om een frauduleuze erkenning. De familierechtbank zal zich vervolgens uitspreken het verzoek tot nietigverklaring. Tegen een nietig verklaarde erkenning kan je hoger beroep aantekenen bij het hof van beroep.

Niet erkenning van een buitenlandse akte 

Een afstammingsband kan ook in het buitenland zijn vastgesteld. De Belgische overheid zal een buitenlandse akte van erkenning niet erkennen als ze meent dat er sprake is van een frauduleuze erkenning in de zin van artikel 330/1 van het Burgerlijk Wetboek. Bij een weigering tot erkenning van een buitenlandse erkenningsakte, kan je een verzoek tot erkenning van je buitenlandse akte richten aan de familierechtbank. Dat kan in een procedure op eenzijdig verzoekschrift (artikel 23 Wetboek IPR). 

 

Extra informatie