Als familielid van een derdelander met beperkt verblijfsrecht kan je werken als je een verblijfsrecht hebt verkregen. Ook tijdens de procedure kan je werken met een AI of bijlage 35. Familieleden van studenten zijn echter niet vrijgesteld van een gecombineerde vergunning. Om te werken als zelfstandige heb je een beroepskaart nodig zolang je geen onbeperkt verblijfsrecht hebt.

Tijdens de aanvraagprocedure in België

Werken als werknemer

  • Bij een verblijfsaanvraag vanuit wettig verblijf in België

De gemeente geeft je een bijlage 41bis als je alle vereiste documenten voor gezinshereniging voorlegt. Na een positieve woonstcontrole geeft de gemeente je een attest van immatriculatie (AI). Van zodra je een AI hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken. Tenzij je familielid bent van een student.

  • Bij een verblijfsaanvraag in België bij buitengewone omstandigheden

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) onderzoekt de buitengewone omstandigheden. Vindt DVZ dat de buitengewone omstandigheden bewezen zijn? Dan krijg je van de gemeente een bijlage 41bis. Daarna geeft de gemeente je een AI. Van zodra je een AI hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken. Tenzij je familielid bent van een student.

  • Uitgesloten categorieën 

Je bent niet vrijgesteld van een gecombineerde vergunning als je familielid bent van een student. Als je familielid bent van een afgestudeerde student die na zijn studie een zoekjaar bekomen heeft, kan je wel werken.

Werken als zelfstandige

Zolang je geen verblijfsdocument of enkel een bijlage 41bis hebt, kan je geen beroepskaart aanvragen. Je kan dan ook niet werken als zelfstandige.

Van zodra je een AI hebt, kan je een beroepskaart aanvragen. Als je de beroepskaart bekomt, kan je werken als zelfstandige.

Na het verkrijgen van een tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

  • Na een verblijfsaanvraag in België

Wanneer je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van je A kaart hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken, tenzij je familielid bent van een student.

  • Na een visumaanvraag in het buitenland

Ook als je de aanvraag in het buitenland hebt gedaan en je met je visum naar België komt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken. Dit van zodra je een A kaart hebt gekregen of een bijlage 15 in afwachting van je A kaart. Tenzij je familielid bent van een student.

  • Uitgesloten categorieën

Je bent niet vrijgesteld van een gecombineerde vergunning als je familielid bent van een student. Als je familielid bent van een afgestudeerde student die na zijn studie een zoekjaar bekomen heeft, kan je wel werken.

Werken als zelfstandige

Je kan werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Je kan een beroepskaart aanvragen van zodra je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van de aflevering van je A kaart hebt.

Na het verkrijgen van een onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken als zelfstandige

Ook om te werken als zelfstandige ben je vrijgesteld van beroepskaart, van zodra je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt.

 

Extra informatie