Als familielid van een derdelander met onbeperkt verblijfsrecht kan je werken als je een verblijfsrecht hebt verkregen. Ook tijdens de procedure kan je werken met een AI of bijlage 35. Om te werken als zelfstandige heb je een beroepskaart nodig zolang je geen onbeperkt verblijfsrecht hebt.

Tijdens de aanvraagprocedure in België

Werken als werknemer

  • Bij een verblijfsaanvraag vanuit wettig verblijf in België

De gemeente geeft je een bijlage 15bis als je alle vereiste documenten voor gezinshereniging voorlegt. Je kan niet werken.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voert dan een ontvankelijkheidsonderzoek uit. Vanaf de bijlage 15bis heeft DVZ 5 maanden de tijd om het ontvankelijkheidsonderzoek uit te voeren. 

Als dat onderzoek positief is, krijg je een attest van immatriculatie (AI). Van zodra je een AI hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.  

  • Bij een verblijfsaanvraag in België bij buitengewone omstandigheden

DVZ onderzoekt de buitengewone omstandigheden. Als DVZ vindt dat die bewezen zijn, krijg je van de gemeente een bijlage 15bis en een AI. Zodra je een AI hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

  • Tijdens een beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Je krijgt een bijlage 35 tijdens een beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Met een bijlage 35 ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken als zelfstandige

Zolang je geen verblijfsdocument of enkel een bijlage 15bis hebt, kan je geen beroepskaart aanvragen. Je kan dan ook niet werken als zelfstandige.

Van zodra je een AI hebt, kan je een beroepskaart aanvragen. Als je de beroepskaart bekomt, kan je werken als zelfstandige.

Na het verkrijgen van een tijdelijk verblijfsrecht

Werken als werknemer

  • Na een verblijfsaanvraag in België

Wanneer je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van je A kaart hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

  • Na een visumaanvraag in het buitenland

Ook als je de aanvraag in het buitenland hebt gedaan en je met je visum naar België komt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken van zodra je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van je A kaart hebt gekregen.

Werken als zelfstandige

Je kan werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Je kan een beroepskaart aanvragen van zodra je een A kaart of een bijlage 15 in afwachting van de aflevering van je A kaart hebt.

Na het verkrijgen van een onbeperkt verblijfsrecht

Werken als werknemer

Als je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt gekregen, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken als zelfstandige

Ook om te werken als zelfstandige ben je vrijgesteld van beroepskaart, van zodra je een verblijfsrecht van onbeperkte duur hebt.

 

Extra informatie