Als familielid van een Belg of Unieburger kan je werken als werknemer of zelfstandige. Je bent vrijgesteld van de gecombineerde vergunning, arbeidskaart en beroepskaart. Alleen 'andere familieleden' van Unieburgers zijn niet vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart zolang ze geen F of F+ kaart hebben.

Werken als werknemer

Gezinshereniger met een Belg of Unieburger 

Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning als je volgend familielid bent van een Belg of Unieburger, of diens echtgenoot:

  • echtgenoot

Onder het begrip echtgenoot wordt ook verstaan: de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat beschouwd wordt als gelijkwaardig met het huwelijk in België en de vreemdeling waarmee een wettelijk geregistreerd partnerschap werd gesloten in het kader van een duurzame en stabiele relatie.

  • (klein)kind jonger dan 21 jaar
  • (klein)kind vanaf 21 jaar als je ten laste bent van de persoon in België
  • ouder van een minderjarige Belg of Unieburger
  • (groot)ouder van een meerderjarige Unieburger als je ten laste bent van de persoon in België. Deze vrijstelling geldt niet als de persoon in België een EU-student is.

Je bent Unieburger

Als je zelf een Unieburger bent en je komt je familielid, dat Belg of Unieburger is, vervoegen, dan ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning of beroepskaart. 

Je bent derdelander

Als je zelf derdelander bent en je komt je familielid, dat Belg of Unieburger is, vervoegen, dan ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning van zodra je een bijlage 19ter hebt.

Als je een bijlage 15 kreeg in afwachting van de afgifte van je elektronische F-kaart, ben je ook vrijgesteld van gecombineerde vergunning.

Ook met je elektronische F kaart en F+ kaart ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning.

Wanneer je in beroep gaat tegen een negatieve beslissing, krijg je een bijlage 35. Ook daarmee ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning.

Gezinshereniging voor 'andere familieleden' van een Unieburger

Als 'ander familielid' van een Unieburger (artikel 47/1 en verder Verblijfswet), ben je niet vrijgesteld van gecombineerde vergunning met een bijlage 19ter tijdens de procedure of met een bijlage 35 tijdens de beroepsprocedure. Enkel als je een gecombineerde vergunning kan bekomen, kan je tijdens de procedure werken.

Zodra je een F kaart of F+ kaart hebt, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning.

Werken als zelfstandige

Als je familielid bent van een Unieburger, ben je vrijgesteld van beroepskaart voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Voorwaarde is dat je je bij de Unieburger vestigt.

 

Extra informatie