Leeftijd kind

Je kind moet:

  • ofwel jonger zijn dan 18 jaar
  • ofwel ouder geworden zijn dan 18 jaar tijdens de asiel- of 9ter-procedure, maar minderjarig op het ogenblik van het indienen van het verzoek om internationale bescherming/9ter-aanvraag. In deze hypothese moet je je aanvraag gezinshereniging indienen binnen de drie maanden na de beslissing waarbij de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toegekend werd aan je kind (HvJ 12 april 2018, nr. C-550/16) of binnen de drie maanden nadat je kind medisch geregulariseerd werd.
  • ofwel ouder geworden zijn dan 18 jaar nà de toekenning van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus (aan je kind) of nadat je kind medisch geregulariseerd werd en minderjarig op het ogenblik van het indienen van het verzoek om internationale bescherming/9ter-aanvraag. In deze hypothese moet je je aanvraag gezinshereniging indienen binnen de drie maanden na de beslissing waarbij de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus toegekend werd aan je kind of binnen de drie maanden nadat je kind medisch geregulariseerd werd.

Voorbeeld 1: Je kind is 18 jaar en zes maanden oud wanneer het in België de status van subsidiaire bescherming krijgt. Je hebt als ouder drie maanden de tijd vanaf de toekenning van de status om een aanvraag gezinshereniging in te dienen.

Voorbeeld 2: Je kind is 17 jaar en 11 maanden oud wanneer het in Belgïe erkend wordt als vluchteling. Je hebt als ouder drie maanden de tijd vanaf de erkenning als vluchteling om een aanvraag gezinshereniging in te dienen.

Niet-begeleide minderjarige

Je kind is België binnengekomen als niet-begeleide minderjarige.

Erkend vluchteling, subsidiair beschermd of medisch geregulariseerd

Je kind heeft in België de status van erkend vluchteling, subsidiaire bescherming of medisch geregulariseerde bekomen.

Samenwoonst

Je moet komen samenleven met je kind.

Volksgezondheid

Je mag geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Om die reden mag je niet lijden aan één van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de openbare orde of veiligheid.

Extra informatie