Bij je aanvraag moet je een aantal documenten voorleggen. 

Moet je altijd alle documenten overmaken? Dat hangt af van de voorwaarden die op jou van toepassing zijn. Als je vrijgesteld bent van een voorwaarde, dan moet je dat document niet voorleggen.

Betalingsbewijs bijdrage in administratieve kosten

Je moet bewijzen dat je de bijdrage betaald hebt voor de behandeling van je aanvraag met een bewijs van betaling (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post).

Medisch attest

Je moet een medisch attest voorleggen. Het attest bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet opgesteld zijn door een arts die erkend is door de Belgische ambassade. Contacteer de ambassade om te weten op welke arts je een beroep kan doen. Ben je al in België? Dan kan je een medisch attest laten opmaken door een arts naar keuze in België.

Uittreksel uit het strafregister

Je moet een uittreksel uit het strafregister voorleggen of een bewijs van goed gedrag en zeden. In principe vraag je dit aan bij de bevoegde overheid in het land van herkomst. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk na of je het buitenlands document moet laten legaliseren of voorzien van een apostille. Als het document in een andere taal opgesteld is dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands, dan moet je het laten vertalen door een beëdigd vertaler. De Belgische ambassade werkt samen met een aantal beëdigde vertalers. Contacteer de ambassade om te weten op welke vertalers je een beroep kan doen.

Doel van verblijf

Je moet de documenten voorleggen die het doel van je verblijf aantonen.

Werken als zelfstandige

  • Een beroepskaart of het bewijs dat je hiervan vrijgesteld bent 
  • Andere documenten die vereist zijn om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen
  • Het bewijs dat je op grond van je zelfstandige activiteit stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten ontvangt of kan ontvangen om jezelf en je gezinsleden te onderhouden en te voorkomen dat ze ten laste vallen van de

    overheden.

Studeren

  • Alle documenten die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf als buitenlands student

Andere redenen

  • Het bewijs dat je stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten hebt om jezelf en je familieleden te onderhouden en te voorkomen dat zij ten laste vallen van de overheden.
  • Het bewijs dat je een ziekteverzekering hebt.
Extra informatie