Voordat je je nationaliteitsverklaring bij de gemeente aflegt, moet je registratierechten betalen.

In sommige situaties heb je ook andere kosten:

  • zegelrechten
  • griffierechten
  • kosten voor de legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten

Registratierechten

Je moet 150 euro aan registratierechten betalen voor elke nationaliteitsverklaring. Je betaalt de registratierechten vooraleer je je nationaliteitsverklaring indient. 

Je kan de betaling op twee manieren doen:

  • online via www.myminfin.be: je meldt je aan en gaat naar het tabblad ‘Mijn betalingen’, waar je online de betaling kan doen. Binnen 24 uur na de betaling, vind je in de rubriek ‘Mijn documenten’ het betalingsbewijs in pdf-formaat. Dit document druk je af en neem je mee naar de gemeente op het moment dat je je nationaliteitsverklaring wil afleggen.
  • bij het kantoor rechtszekerheid. Het correcte adres van het bevoegde kantoor is afhankelijk van je gemeente: vind hier de adresgegevens van het kantoor rechtszekerheid van jouw gemeente. Je voegt het betalingsbewijs bij je nationaliteitsverklaring.

Zegelrechten

Naast registratierechten, vragen heel wat gemeenten zegelrechten. Een zegelrecht is een soort belasting die de gemeente heft voor de afgifte van akten van de burgerlijke stand en de uittreksels uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters. De hoogte van het zegelrecht verschilt van gemeente tot gemeente.

Rolrechten

Als je na een negatief advies in beroep gaat bij de rechtbank, moet je rolrechten betalen. 

Legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten

Buitenlandse documenten in een andere dan een van de drie landstalen moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler verbonden aan een Belgische rechtbank van eerste aanleg.

In principe moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden.

Zowel de vertaling als de legalisatie van documenten brengen kosten met zich mee.

Openbaar Ministerie kan veroordeeld worden tot betaling van de kosten

In een arrest nr. 72/2021 van 20 mei 2021 bepaalt het Grondwettelijk Hof dat het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld kan worden tot betaling van de kosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, wanneer de rechtbank het negatief advies van het OM in het kader van een nationaliteitsverklaring ongegrond verklaart.

 

Extra informatie