Sinds 1 januari 2013

Een kind dat geboren is uit ouders met een vreemde nationaliteit wordt automatisch Belg als:

  • één van de ouders de Belgische nationaliteit verwerft via vrijwillige verkrijging of herkrijging, voor het kind meerderjarig wordt,
  • en het kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft op het moment dat de ouder Belg wordt,
  • en die ouder het oudelijk gezag heeft over het kind.

Dat geldt ook voor geadopteerde kinderen.

Waar het kind geboren werd is niet van belang. Wel moet het kind op het moment dat de ouder Belg wordt, zijn hoofdverblijfplaats in België hebben (artikel 12 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit).

In principe nodigt de gemeente het kind uit om een Belgische identiteitskaart af te halen. Gebeurt dit niet, dan meldt de ouder zich met de volgende documenten aan bij de gemeente:

  • bewijs van nationaliteit van de Belgische ouder
  • bewijs van geldige afstamming: een geboorteakte of een vervangend document

Voor 1 januari 2013

De oude nationaliteitswet was tot 31 december 2012 van kracht. Tot dat moment werd een kind, waarvan één van de ouders Belg werd, automatisch Belg als:

  • één van de ouders de Belgische nationaliteit verwierf via vrijwillige verkrijging of herkrijging, voor het kind meerderjarig werd,
  • die ouder het ouderlijk gezag uitoefende over het kind

Het maakte daarbij niet uit of het kind zijn hoofdverblijfplaats in België had of niet.

Een kind is Belg als één van de ouders voor 1 januari 2013 Belg werd en het voldeed aan de voorwaarden om de Belgische nationaliteit automatisch toegekend te krijgen. Ook al vroeg het kind daar nog geen 'bewijs' van, namelijk een Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart. Het paspoort of de identiteitskaart kan in deze gevallen ook na 1 januari 2013 nog worden aangevraagd.

 

Extra informatie