Kind geboren in België uit een Belgische ouder

Als een kind in België geboren is, wordt het automatisch Belg als één van de ouders Belg is. Dat vind je terug in artikel 8, §1, 1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN).

Er zijn een aantal voorwaarden:

 • De ouder heeft de Belgische nationaliteit op de dag van de geboorte van het kind.
 • Als de ouder overleden zou zijn voor de geboorte van het kind, moet de overleden ouder de Belgische nationaliteit hebben op de dag van zijn overlijden.
 • De ouder doet aangifte van de geboorte.

De ouders doen aangifte van de geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het kind wordt als Belg ingeschreven in het bevolkingsregister. De gemeente stelt een identiteitsbewijs op.

Als de gemeente twijfelt over de omstandigheden, kunnen de volgende documenten als bewijs worden voorgelegd:

 • bewijs van de Belgische nationaliteit van de ouder en de eigen geboorteakte van de ouder
 • bewijs van geldige afstamming: geboorteakte of vervangend document van het kind

De gemeente heft een gemeentelijke taks op het identiteitsbewijs. De gemeente kan dit bedrag vrij bepalen.

Kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is

Als het kind in het buitenland geboren is, wordt het automatisch Belg als de Belgische ouder zelf geboren is in België (of op grondgebied onder Belgische soevereiniteit of onder Belgisch bestuur). Dat vind je terug in artikel 8, §1, 2°, a) WBN.

Er zijn een aantal voorwaarden:

 • De ouder heeft de Belgische nationaliteit op de dag van de geboorte van het kind.
 • Als de ouder overleden zou zijn voor de geboorte van het kind, moet de overleden ouder de Belgische nationaliteit hebben op de dag van zijn overlijden.
 • De ouder doet aangifte van de geboorte.

De ouders doen aangifte van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Die maken dan een geboorteakte op. Daarna kunnen de ouders het kind als Belg inschrijven bij de Belgische ambassade. Terug in België, kunnen de ouders de buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in het bevolkingsregister. Soms moet de geboorteakte eerst gelegaliseerd worden. De Belgische ambassade stelt soms zelf een geboorteakte op. Legalisatie is dan niet nodig.

Kind geboren uit een vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie)

Als het kind in België geboren is, wordt het automatisch Belg als (artikel 11, §1, 1° WBN):

 • het kind geboren is uit een ouder die geen Belg is, maar wel zelf in België is geboren, en
 • deze ouder gedurende 5 jaar in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gehad.

De ouder moet de volgende documenten voorleggen:

 • geboorteakte van de ouder
 • bewijs van geldige afstammingsband: geboorteakte of vervangend document van het kind
 • historiek van woonst van de ouder

 

Extra informatie