Voordat je je naturalisatieaanvraag indient, moet je registratierechten betalen.

Soms heb je ook andere kosten:

  • zegelrechten
  • kosten voor de legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten

Registratierechten

Vanaf 1 januari 2013 moet je voor elke naturalisatieaanvraag 150 euro aan registratierechten betalen. 

Je betaalt de registratierechten voordat je de naturalisatieaanvraag indient.

De betaling gebeurt bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de verandering van naam of voornamen. Het correcte adres van het bevoegde registratiekantoor is afhankelijk van je gemeente.

Vind hier de adresgegevens van het registratiekantoor van jouw gemeente

Zegelrechten

Naast registratierechten, vragen heel wat gemeenten zegelrechten. Een zegelrecht is een soort belasting die de gemeente heft voor de afgifte van akten van de burgerlijke stand en de uittreksels uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters. De hoogte van het zegelrecht verschilt van gemeente tot gemeente.

Legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten

Buitenlandse documenten in een andere dan een van de drie landstalen moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler verbonden aan een Belgische rechtbank van eerste aanleg.

In principe moeten buitenlandse documenten gelegaliseerd worden.

Zowel de vertaling als de legalisatie van documenten brengt kosten met zich mee.

 

Extra informatie