Je komt in aanmerking als je:

 • ofwel buitengewone verdiensten bewijst aan België
 • ofwel erkende staatloze bent

Je vindt dit terug in artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN).

Buitengewone verdiensten

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar, of je bent voor die leeftijd ontvoogd.
 • Je hebt een wettelijk verblijf in België op het moment van de aanvraag. Lees hier meer over op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina.
 • Je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag.
 • Je geeft de redenen op waarom het zo goed als onmogelijk is om Belg te worden via een nationaliteitsverklaring.
 • Je kan een buitengewone verdienste aan België bewijzen.

Je kan een buitengewone verdienste aan België bewijzen op drie verschillende vlakken:

 • Op wetenschappelijk vlak: je hebt een doctoraatstitel behaald.
 • Op sportief vlak: (i) je hebt de internationale selectiecriteria gehaald van een Europees Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen, of (ii) de federatie van je sporttak oordeelt dat je een meerwaarde kan betekenen voor België in de voorronde of het eindtoernooi van een Europees Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.
 • Op socio-cultureel vlak: (i) je hebt de eindselectie gehaald van een internationale cultuurwedstrijd, of (ii) je wordt internationaal geprezen omwille van je verdiensten op cultureel vlak of omwille van je sociale en maatschappelijke inzet.

Door de buitengewone verdienste kan je een bijzondere bijdrage leveren voor de internationale uitstraling van België.

Erkende staatloze

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar, of je bent voor die leeftijd ontvoogd.
 • Je bent erkend als staatloze in België.
 • Je hebt een wettelijk verblijf in België sinds minstens 2 jaar. Lees hier meer over op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina. 
 • Je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag.

Integratievoorwaarde?

De Kamer beslist volgens de regels die ze zelf bepaalt in haar reglement. De wet legt geen integratiecriteria op. Wel bepaalt de wet dat integratie en kennis van één van de drie landstalen belangrijke elementen zijn die door de Commissie voor Naturalisaties in haar reglement worden uitgewerkt (artikel 21 WBN). 

 

Extra informatie