Om je recht op maatschappelijke dienstverlening te kunnen uitoefenen, moet je je gewoonlijke verblijfplaats in België hebben. Het territoriaal bevoegde OCMW wordt immers bepaald door de gemeente waar je daadwerkelijk verblijft. Door een tijdelijk verblijf in het buitenland gaat de gewoonlijke verblijfplaats in België evenwel niet verloren.

Je gewoonlijke verblijfplaats is daar waar je materiële en emotionele belangen liggen.

Als je ambtelijk geschrapt bent, dan verlies je niet automatisch je recht op maatschappelijke dienstverlening. Als het sociaal onderzoek aantoont dat je het land niet verlaten hebt en als je je verblijfsrecht hebt behouden na de ambtelijke schrapping, dan behoud je het recht.