Het OCMW kan als voorwaarde voor het verkrijgen of behouden van maatschappelijke dienstverlening opleggen dat je je eventuele rechten op sociale uitkeringen en/of onderhoudsgelden laat gelden.

Rechten laten gelden op sociale uitkeringen

Het gaat om de rechten op sociale uitkeringen waarop je volgens Belgische of buitenlandse sociale wetgeving aanspraak kan maken.

Met sociale uitkeringen worden bedoeld:

  • sociale zekerheidsuitkeringen, zoals werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering
  • uitkeringen zoals studiebeurzen of woontoelagen 

Rechten laten gelden op onderhoudsgelden

Het OCMW kan je doorverwijzen naar een aantal onderhoudsplichtigen. Het kan gaan om je:

  • ouders
  • kinderen
  • (ex-)echtgenoot
  • adoptant of geadopteerde

Als het OCMW je doorverwijst naar een onderhoudsplichtige, kan je geen aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening.

Doorverwijzen is voor het OCMW een mogelijkheid, geen verplichting.

Tegen een beslissing tot doorverwijzing van het OCMW kan je bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan.

Extra informatie