Voorwaarden

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bent meerderjarig
  • je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag
  • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
  • je bewijst dat je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 4° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben, voorafgaand aan de aanvraag. 

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina.

Pensioengerechtigde leeftijd

Je moet aantonen dat je de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Het is niet vereist dat je effectief op pensioen bent. Evenmin volstaat het louter op pensioen zijn, zonder dat je die leeftijd hebt bereikt. Het enige dat gevraagd wordt is dat je aantoont dat je 65 jaar oud bent. Je geboorteakte geldt als bewijs.

Geen bewijs van talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie

Je moet geen talenkennis bewijzen. En je moet evenmin maatschappelijke integratie of economische participatie bewijzen.

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

  • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
  • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar

Jij legt de volgende documenten voor:

  • een geboorteakte of vervangend document
  • het bewijs van de betaling van je registratierecht

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie