Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België, voorafgaand aan de aanvraag
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je toont aan dat je gehuwd bent met een Belg en dat je de drie jaar voorafgaand aan de verklaring in België gehuwd hebt samengeleefd met je echtgenoot. De echtgenoot moet pas op het moment van de verklaring Belg zijn, niet tijdens de periode van samenwoonst
 • je bewijst je maatschappelijke integratie
 • je bewijst je talenkennis. 

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 3° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben, voorafgaand aan de aanvraag.

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link in 'extra informatie'.

Gehuwd met een Belg en drie jaar hebben samengeleefd

Je toont aan dat je gehuwd bent met een Belg en dat je de drie jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring in België gehuwd hebt samengeleefd. Het is niet nodig om te blijven samenleven tijdens de hele procedure van nationaliteitsverklaring (Hof van Cassatie, 6 februari 2020). 

De echtgenoot of echtgenote moet pas op het moment van de verklaring Belg zijn, niet tijdens de periode van samenwoonst. 

Maatschappelijke integratie

In deze hypothese kan je je maatschappelijke integratie bewijzen door een van de volgende bewijsmiddelen:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
 • het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours
 • het gevolgd hebben van een beroepsopleiding in combinatie met werken

Welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de webpagina 'maatschappelijke integratie in het kader van een nationaliteitsprocedure', via de link in 'extra informatie'. 

Talenkennis

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt meteen ook als bewijs van je talenkennis. Als je je maatschappelijke integratie moet aantonen, hoef je dus niet meer apart ook je talenkennis te bewijzen.

Welke documenten worden aanvaard? Moet niveau A2 uit het document blijken? Lees meer hierover op onze webpagina 'Talenkennis' via de link in 'extra informatie'.

Geen economische participatie

Voor deze categorie geldt geen voorwaarde van economische participatie. Deze voorwaarde komt wel indirect terug als je de maatschappelijke integratie wil aantonen met een beroepsopleiding. Omdat je dan ook moet aantonen dat je gewerkt hebt.

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

 • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar
 • het bewijs van de Belgische nationaliteit van je echtgenoot of echtgenote
 • een historiek van de verblijfplaats van jou en je echtgenoot of echtgenote als bewijs van gehuwd samenleven in de 3 jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring

Jij legt de volgende documenten voor:

 • een geboorteakte of vervangend document
 • het bewijs van de betaling van je registratierecht
 • de huwelijksakte met je Belgische echtgenoot of echtgenote
 • het bewijs van maatschappelijke integratie
 • het bewijs van talenkennis: door het bewijs van maatschappelijke integratie

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie