Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent meerderjarig
  • je bent in België geboren
  • je hebt op het moment van de aanvraag een verblijfsrecht van onbeperkte duur
  • je hebt een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België sinds je geboorte. Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan deze pagina.

Er geldt een vermoeden van integratie: je moet geen maatschappelijke integratie, talenkennis of economische participatie aantonen.

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

  • je geboorteakte
  • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
  • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf in België sinds je geboorte

Jij legt dit document voor:

  • het bewijs van de betaling van je registratierecht

 

Extra informatie