Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt al minstens 10 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis 
 • je bewijst je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 5° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 10 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben, voorafgaand aan de aanvraag. 

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina.

Talenkennis

Welke documenten worden aanvaard als bewijs van talenkennis? Lees meer hierover op de pagina 'Talenkennis' via de link onder aan de pagina.

Deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap

Je kan het bewijs van deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap door alle bewijsmiddelen leveren. Je moet bewijzen dat je deelneemt aan het leven van je onthaalgemeenschap: het economische leven, het socio-culturele leven of beiden.

Het is niet erg duidelijk wat bedoeld wordt met 'je onthaalgemeenschap': de omzendbrief bepaalt wel dat de onthaalgemeenschap in geen geval gelijkgesteld kan worden met de in België gevestigde gemeenschap van herkomst van de belanghebbende.

Voorbeelden van je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap zijn:

 • een in België behaald diploma
 • in België naar school geweest zijn
 • een inburgeringstraject gevolgd hebben
 • bewijzen van deelname aan het verenigingsleven
 • bewijzen van werk
 • ...

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor: 

 • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 10 jaar

 Jij legt de volgende documenten voor:

 • een geboorteakte of vervangend document
 • het bewijs van de betaling van je registratierecht
 • het bewijs van deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap
 • het bewijs van talenkennis

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie