Om recht te hebben op tegemoetkomingen voor gezondheidszorg van de Belgische publieke ziekteverzekering, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt toegang tot de ziekteverzekering door aan te sluiten bij een Belgische mutualiteit. Een mutualiteit is gelijk aan een ziekenfonds of gezondheidsfonds. Je kan aansluiten:

 • als gerechtigde. Zie artikel 32 ZIV-wet.
 • als persoon ten laste van een gerechtigde. Zie artikel 32 ZIV-wet en artikel 123 en verder ZIV-besluit.

Gerechtigde

Als gerechtigde open je zelf het recht op ziekteverzekering. Als persoon ten laste opent de gerechtigde het recht voor jou.

Mutualiteiten spreken over gerechtigden of titularissen. Die termen zijn synoniemen van elkaar. We gebruiken verder op de pagina’s over publieke ziekteverzekering in België de term ‘gerechtigde’.

Je kan aansluiten als gerechtigde, als: 

 • werknemer of zelfstandige
 • student hoger onderwijs
 • persoon die ingeschreven is in het Rijksregister (resident, verblijvende in België)
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) of niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM)
 • andere gerechtigden, zoals bijvoorbeeld gepensioneerden, gehandicapten, wezen en kloosterlingen

Persoon ten laste

Je kan aansluiten als persoon ten laste van een gerechtigde, als:

 • echtgenoot of echtgenote
 • descendent
 • ascendent
 • samenwonende

Een gerechtigde kan een volwassen persoon ten laste nemen, ongeacht of er ook kinderen ten laste staan. Je kan aansluiten als persoon ten laste afhankelijk van je familie- of samenlevingsband met de gerechtigde.

De verblijfsvoorwaarden in de ziekteverzekering zijn strenger voor gerechtigden dan voor personen ten laste. Soms kan je daarom niet aansluiten als gerechtigde, terwijl je wel als persoon ten laste kan aansluiten. In bepaalde situaties is het mogelijk om als persoon ten laste aan te sluiten zonder dat je wettig verblijft.  

Extra informatie