Je moet ongeplande medisch noodzakelijke zorg ontvangen tijdens een tijdelijk verblijf in België (artikel19 Verordening 883/2004).

Er zijn twee opties:

 • een ziekenhuisopname
 • ambulante of poliklinische zorg

We gaan telkens uit van een eenvoudige situatie: de verzekeringsinstelling van het land van verzekering, het land waar je woont en werkt, is bevoegd voor het betalen van de medische kosten in België.  We gaan niet in op bijzondere situaties, zoals de regelingen voor bijvoorbeeld gepensioneerden, zeevarenden en grensarbeiders. Voor deze complexere situaties adviseren we om ten rade te gaan bij je zorgverzekeraar of ziekenfonds.

We gaan ervan uit dat je de zorg ontvangt in het openbare gezondheidszorgstelstel (openbare ziekenhuizen). Voor zorgen bij privézorgverstrekkers gelden andere regels.

Voorwaarden

Het moet gaan om:

 • medisch noodzakelijke verstrekkingen
 • tijdens een tijdelijk verblijf in België
 • verstrekt in het openbare gezondheidszorgstelstel

Medisch noodzakelijk zijn de verstrekkingen die nodig zijn om te vermijden dat de verzekerde vroeger dan gepland moet terugkeren naar de lidstaat van verzekering om daar de noodzakelijke zorgen te ontvangen. De Unieburger moet zijn tijdelijk verblijf kunnen verderzetten in medisch veilige omstandigheden (artikel 19 Verordening 2004/883).

Met verstrekkingen bedoelen we de zorg waar de publieke ziekteverzekering in tussenkomt (Besluit nr. S5 van 2 oktober 2009).

Voor de volgende behandelingen neem je best vooraf contact op met de verpleeginstelling om te weten of de verstrekkingen mogelijk zijn:

 • nierdialyse
 • hyperbare zuurstoftherapie
 • speciale astmabehandelingen
 • ECG bij auto-immuunziektes
 • chemotherapie
 • zwangerschap en geboorte

De volgende uitgaven vallen niet onder het begrip ‘verstrekking’:

 • uitgaven voor de administratie van de ziekteverzekering
 • uitgaven voor prestaties voor het schrijven van medische attesten om de invaliditeit of arbeidsongeschiktheid te beoordelen
 • uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek
 • eigen bijdragen van individuele personen

Een tijdelijk verblijf kan bijvoorbeeld zijn:

 • een toeristisch verblijf in België
 • de eerste drie maanden van een verblijf als EU-werkzoekende in België
 • een verblijf als gedetacheerde werknemer in België terwijl je gewoonlijke verblijfplaats niet in België ligt. 

De reden voor het tijdelijk verblijf is niet van belang. Maar als je naar België bent gekomen om hier een medische behandeling te krijgen, gaat het niet om medisch noodzakelijk zorg die ongepland nodig is. Het gaat dan om geplande zorg.

Wie betaalt?

Met de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) of vervangende document heb je recht op vergoeding uit de Belgische publieke ziekteverzekering. Je krijgt dezelfde tussenkomst als die waar personen die in België verzekerd zijn recht op zouden hebben.

Bij opname in een openbaar ziekenhuis zal het ziekenhuis de vergoeding rechtstreeks verrekenen met de verzekeringsinstellingen.

Bij ambulante of poliklinische zorgen kan je kiezen om:

 • ofwel de kosten in België bij een ziekenfonds te declareren
 • ofwel om ze in je eigen lidstaat bij de verzekeringsinstelling aan te bieden

 

Extra informatie