Waarom blokkeert een bank soms een rekening?

De Antiwitwaswetgeving verplicht banken om er op toe te zien dat hun diensten niet misbruikt worden voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Rekeningen kunnen uit voorzorg (automatisch) geblokkeerd worden als er bijvoorbeeld twijfels rijzen over je identiteit, je verblijfsrecht of als er verdachte transacties opgemerkt worden.

Rekeningen kunnen geblokkeerd en eventueel afgesloten worden wanneer:

  • de geldigheidstermijn van de documenten die je gebruikte als bewijs van identiteit en/of verblijf verstreken is
  • een document dat je gebruikte als bewijs van identiteit en/of verblijf wordt ingetroken, bijvoorbeeld na afwijzing van je verblijfsaanvraag

Wat kan je er aan doen?

De bank zal je meestal tijdig een bericht sturen. Als je geen nieuw document kan voorleggen of de bank aanvaardt het niet, ga dan eerst na of je misschien aan de hand van een ander document je identiteit of je legaal verblijf kan aantonen. Mogelijks vind je een argument of document om de bank te overtuigen in de regelgeving over de identificatie en bewijs van legaal verblijf.

Lees hier de regelgeving over identificatie

Lees hier de regelgeving over bewijs van legaal verblijf

Blijft de bank weigeren en ga je hiermee niet akkoord, dan kan je een klacht indienen en eventueel een beroep doen op de OmbudsFin. 

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht

Als je rekening niet gedeblokkeerd kan worden, kan jij of de bank beslissen om ze af te sluiten. Voor de terugbetaling van het tegoed op de rekening zal de bank mogelijks een geldig bewijs van identiteit vragen. In veel gevallen zal een geldig paspoort of nationale identiteitskaart volstaan. Lukt het niet om het tegoed te recupereren, overweeg dan om een klacht in te dienen en eventueel een beroep te doen op de OmbudsFin.