Zorg dat je de motivering kent

De wet voorziet dat als een bank de basisbankdienst weigert, zij de reden van weigering op het aanvraagformulier moet vermelden (Art. VII.59. § 2 derde lid WER).

Als het bankfiliaal geen aanvraagformulier heeft of niet op de hoogte is van het bestaan van een dergelijk aanvraagformulier binnen haar organisatie, kan je haar vragen om de reden van weigering op een leeg formulier van de bank te noteren. Een hulporganisatie of dienst kan je eventueel een begeleidende brief meegeven met de vraag aan de bank de reden van weigering op de begeleidende brief te vermelden. Zorg ervoor dat het formulier of de brief duidelijk vermeldt dat het een aanvraag voor een basisbankdienst betreft. Dit is belangrijk als je nadien een klacht wil indienen.

Wat bij een probleem met identiteits- of verblijfsdocumenten?

De bank weigert:

  • je verblijfskaart
  • je paspoort, je identiteitskaart
  • een ander verblijfsdocument
  • een document over je adresgegevens

Ga dan eerst na of je misschien aan de hand van een ander document je identiteit of je adres kan aantonen. Als dat niet lukt, lees dan de regelgeving er op na. Misschien vind je daar een argument om de bank te overtuigen om jouw document wel te aanvaarden.

Lees hier de regelgeving over identificatie 

Meer informatie over het indienen van een klacht 

Vermoed je discriminatie?

Dan kan je contact opnemen met Unia. 

Een andere reden?

Als je al een gewone bankrekening hebt, zal de basisbankdienst geweigerd worden. Ook als de rekening geblokkeerd is.

De basisbankdienst heeft nog andere voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden voor de basisbankdienst 

 

Extra informatie