Het Wetboek van Economisch recht (WER) bepaalt dat elke consument recht heeft op de basisbankdienst. Er zijn voorwaarden:

 • De bank moet je kunnen identificeren. (Documenten zie pagina 'Hoe vraag je de basisbankdienst aan')
 • Je moet bewijzen dat je legaal in België of een andere lidstaat van de Europese Unie verblijft. Er zijn uitzonderingen. (Documenten zie pagina 'Hoe vraag je de basisbankdienst aan')
 • De bank moet kunnen inschatten of er een risico bestaat dat jij haar financiële dienstverlening zal misbruiken voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De bank kan daarom bijvoorbeeld vragen stellen over je beroepsactiviteiten of over het doel van je rekening. Als het risico te groot, kan de bank de basisbankdienst weigeren.
 • Je mag niet in het bezit zijn van een basisbankdienst of een andere betaalrekening, ook niet bij een andere bank. Deze andere rekeningen kunnen afgesloten worden als je hiervoor formeel toestemt.
 • Het gemiddelde jaarlijkse positieve saldo van al je rekeningen (vb: spaarrekening, termijnrekening of effectendossier, eventueel verspreid over verschillende banken) mag niet groter zijn dan 6000 euro (huurwaarborg niet inbegrepen).
 • Geen oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Maar de bank mag niet:

 • vragen om aan te tonen dat je behoeftig bent
 • eisen dat iemand zich voor jou borg stelt
 • eisen dat je andere producten (zoals verzekeringen, spaarrekeningen, leningen, …) bij haar zou nemen
 • eisen dat je je hoofdverblijfplaats in België hebt
 • de basisbankdienst weigeren of opzeggen wanneer je wordt toegelaten tot een procedure van collectieve schuldenregeling
Extra informatie