Waarom blokkeert een bank soms een rekening?

De Antiwitwaswetgeving verplicht banken om er op toe te zien dat hun diensten niet misbruikt worden voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Rekeningen kunnen uit voorzorg (automatisch) geblokkeerd worden als er bijvoorbeeld twijfels rijzen over je identiteit of als er verdachte transacties opgemerkt worden.

Het is mogelijk dat je rekening geblokkeerd wordt als de geldigheidstermijn van het document dat je gebruikte voor je identificatie verstreken is. Als de identificatie op basis van een tijdelijk verblijfsdocumenten gebeurde, moet je er rekening mee houden dat je rekening geblokkeerd kan worden als de geldigheidsduur verstrijkt of als het document om een andere reden wordt ingetrokken.

Wat kan je er aan doen?

Bij een blokkering stuurt de bankt meestal een brief naar de klant. Meestal volstaat het om de situatie uit te leggen en om de eventueel gevraagde documenten te bezorgen.

Heeft het probleem te maken met:

  • je verblijfskaart
  • je paspoort, je identiteitskaart
  • een ander verblijfsdocument
  • een document over je adresgegevens

Ga dan eerst na of je misschien aan de hand van een ander document je identiteit of je adres kan aantonen. Als dat niet lukt, lees dan de regelgeving er op na. Misschien vind je daar een argument om de bank te overtuigen om jouw document wel te aanvaarden.

Lees hier de regelgeving over identificatie

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht