De bank moet bereid zijn om je als klant te aanvaarden

Een bank is vrij om je al dan niet als klant te aanvaarden. Als ze weigert, hoeft ze daarvoor geen reden op te geven. Ook wie minder begunstigd is, kan een rekening geweigerd worden.

Als een bank niet bereid is om je als klant te aanvaarden, overweeg dan om een basisbankdienst te vragen. Elke consument die legaal in de Europese Unie verblijft, heeft recht op de basisbankdienst.

Lees meer info over de basisbankdienst

De bank moet je kunnen identificeren

Elke bank is verplicht om de identiteit van zijn klanten te kennen. Je kan volgende documenten gebruiken:

De geldigheidstermijn van deze documenten mag niet verstreken zijn.

Staat je adres niet vermeld op het document met je identiteitsgegevens, dan zal de bank je een officiëel document vragen waarop je adres vermeld staat.

Let op! De bank is niet verplicht om in alle omstandigheden de opgesomde documenten te aanvaarden. Lees hier de regelgeving over de identificatie

De bank moet het risico op misbruik kunnen inschatten

Banken maken van elke cliënt een profiel. Ze verzamelen onder meer je identiteitsgegevens, informatie over je beroepsactiviteit en je inkomsten. Elke bank is ook verplicht om te weten waarvoor je de rekening zal gebruiken. Al deze informatie moet haar toelaten om er op toezien dat haar diensten niet misbruikt worden voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Deze verplichting wordt haar opgelegd door de antiwitwaswetgeving. Als ze misbruik vermoedt of als het risico te groot is, kan ze je de rekening weigeren. 

Banken monitoren hun rekeningen. Een verdachte transactie is bijvoorbeeld een betaling of overschrijving die niet strookt met je cliëntenprofiel.

Vermijd dat je rekening geblokkeerd wordt

Als je bij het openen van een bankrekening geen elektronische verblijfskaart maar een andere bijlage van het Verblijfsbesluit neerlegde, kan de interne controledienst van de bank je document alsnog weigeren en je rekening blokkeren. Dit gebeurt meestal enkele dagen of weken na de opening. Als er ondertussen geld op je rekening gestort is, kan dat erg vervelend zijn. Om de rekening te deblokkeren zal de bank identiteitsdocumenten vragen die je vermoedelijk niet bezit. Om dit scenario te vermijden kan je aan het filiaal vragen om eerst contact op te nemen met hun interne controledienst om na te gaan of ze jouw documenten aanvaarden. Als deze dienst dit bevestigt, kan het filiaal de rekening openen en kan je die zonder risico gebruiken.

Lees meer informatie over de identificatie van klanten

Let ook op de geldigheidsduur van de documenten die je gebruikte als bewijs van identiteit. Na het verstrijken van die datum, zal de bank je vragen om nieuwe documenten voor te leggen. Als je die niet tijdig kan voorleggen, wordt je rekening geblokkeerd. Vervolgens kan de bank je rekening afsluiten. Als je je identiteit hebt aangetoond met een voorlopig of tijdelijk verblijfsdocument en je verblijfsaanvraag wordt afgewezen, kan het moeilijk worden om je identiteit te bewijzen en het tegoed op je rekening te recupereren.

Bij een document zonder geldigheidsdatum bepaalt de bank zelf de geldigheidstermijn. Dat kan bijvoorbeeld 3 maanden zijn.