Duur opvangrecht

Het recht op materiële opvang is niet beperkt in de tijd (RvS nr. 230.947 van 23 april 2015). De duur van de opvang is afhankelijk van de analyse van de verblijfssituatie van het gezin

Bij aankomst in het terugkeercentrum analyseert de terugkeercoach van DVZ samen met het gezin de verblijfsituatie en eventuele hangende verblijfsprocedures van het gezin.

  • Als er procedures hangend zijn, worden deze door DVZ prioritair behandeld.
  • Als er geen perspectief is op een verblijfsrecht, wordt een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Als het gezin niet bereid is vrijwillig terug te keren, kan het gezin worden overgebracht naar een terugkeerwoning beheerd door DVZ met het oog op gedwongen terugkeer.  

Aanvang opvangrecht

Een onwettig verblijvend gezin dat aanspraak wil maken op materiële opvang moet hiertoe een aanvraag indienen bij het OCMW. Het recht op materiële opvang vangt aan op het moment dat het OCMW een beslissing tot toekenning van materiële opvang neemt nadat het gezin zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het opvangvoorstel van Fedasil. 

De regelgeving bepaalt niet wat er moet gebeuren tussen het indienen van de hulpvraag en het realiseren van de materiële opvang. De rechtspraak is hierover verdeeld:

  • ofwel wordt het OCMW veroordeeld tot het toekennen van maatschappelijke dienstverlening. De redenering is dan dat het OCMW het gezin moet steunen omdat de wet dit niet uitsluit en het OCMW de natuurlijke verschaffer is van maatschappelijke dienstverlening (voorbeeld arbeidshof Brugge van 15 september 2010).
  • ofwel wordt Fedasil veroordeeld tot het voorzien van tijdelijke opvang (voorbeeld arbeidsrechtbank Brussel van 26 juni 2005). 

De uitkomst van een beroep hangt af van de concrete situatie en van de bij de zaak betrokken partijen. 

Einde opvangrecht

Er komt een einde aan het recht op materiële opvang als het gezin:

  • wordt overgebracht naar een terugkeerwoning beheerd door de DVZ met het oog op gedwongen terugkeer
  • vrijwillig naar het land van herkomst is teruggekeerd
  • het opvangcentrum verlaat
  • een verblijfstitel verkrijgt 

  

Extra informatie