Betrek je als asielzoeker voor het eerst een woning en heb je voor het eerst recht op maatschappelijke dienstverlening? Dan kan het OCMW ook tussenkomen in je huisvestingskosten. In de praktijk wordt gesproken over een ‘installatiepremie’ voor asielzoekers. Het gaat echter niet om een installatiepremie waarop jij als asielzoeker recht hebt als je de voorwaarden vervult. Maar om een terugbetalingsmodaliteit voor het OCMW dat kosten maakt voor de inrichting van een woning voor asielzoekers.  

 In de praktijk gaat het om asielzoekers: 

  • van wie de code 207 opvangstructuur werd opgeheven
  • die wegens bijzondere omstandigheden, onder meer de verzadiging van de opvangstructuur, geen code 207 opvangstructuur toegekend hadden gekregen

In principe komen ook asielzoekers die bij toepassing van het spreidingsplan aan een OCMW  zijn toegewezen in aanmerking. Op het moment is dit niet van toepassing omdat er geen asielzoekers worden toegewezen aan een OCMW.

Voorwaarden

De  door het OCMW gemaakte huisvestingskosten worden door de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) terugbetaald, op voorwaarde dat de asielzoeker:

  • voor de eerste keer steun ontvangt van een OCMW
  • wordt gehuisvest in de gemeente van het bevoegd OCMW, behalve wanneer de code 207 opvangstructuur door Fedasil op vrijwillige basis wordt opgeheven. Het bevoegd OCMW is het OCMW van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in het wachtregister.
  • voor de eerste keer een woning betrekt en deze eerste installatie niet plaatsvindt voor het begin van de periode van maatschappelijke dienstverlening

Wanneer niet aan al deze voorwaarden is voldaan, heeft dit tot gevolg dat er geen installatiepremie wordt toegekend of dat de kosten van de installatiepremie ten laste vallen van het OCMW. 

Aanvraag

Het OCMW gaat tijdens het sociaal onderzoek naar aanleiding van je aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening ook na of de terugbetalingsvoorwaarden voor een tussenkomst in de huisvestingkosten vervuld zijn. Je hoeft deze tussenkomst dus niet apart aan te vragen. Tenzij het OCMW de tussenkomst niet spontaan toekent, terwijl je wel aan de voorwaarden voor terugbetaling voldoet.  

Installatiepremie

Het bedrag van de door de POD MI terugbetaalde installatiepremie is maximum het maandbedrag van het leefloon categorie 'alleenstaande'. Dit bedrag wordt verdubbeld wanneer het huishouden bestaat uit twee personen en verdrievoudigd in geval van minstens drie personen.

In de meeste gevallen keert het OCMW dit bedrag aan je uit, zodat je het aan je installatie in een woning kan besteden. Uitzonderlijk besteedt het OCMW het bedrag zelf aan de inrichting van een woning. Het OCMW moet dan facturen en aankoopbewijzen voorleggen aan de POD MI om terugbetaald te worden.   

De installatiepremie kan per jaar maximum drie keer toegekend worden voor dezelfde woning, als die opeenvolgend door verschillende asielzoekers wordt betrokken.

De installatiepremie kan besteed worden aan de eerste kosten van huisvesting, zoals de huurwaarborg, de aansluiting van gas/elektriciteit en meubilair.

 

Extra informatie