Vertrouwelijke gegevens

Deze gegevens moeten vertrouwelijk behandeld worden:

  • de gegevens die voorkomen op medische getuigschriften die het OCMW indient
  • de gegevens die afgeleid kunnen worden uit de medische getuigschriften die het OCMW indient

De gegevens mogen niet aangewend worden voor andere doeleinden dan de terugbetaling (artikel 4 van het koninklijk besluit dringende medische hulp van 12 december 1996).

Arts mag vertrouwelijke gegevens niet delen met OCMW

Een arts is gebonden aan het beroepsgeheim. Als arts mag je vertrouwelijke gegevens over je patiënt dus niet delen met het OCMW.

Alleen als je als arts betrokken bent bij de zorg aan een patiënt, dan kan je aanspraak maken op het recht op het ‘gedeelde medisch geheim’ (Advies van de Orde van Geneesheren van 7 februari 2009).

Je mag als arts alleen inlichtingen geven die nodig zijn voor de verzorging en het welzijn van de patiënt. Geef die inlichtingen alleen aan het OCMW dat de medische kosten ten laste neemt. Beter nog alleen aan een raadgevend arts, aan de patiënt zelf of aan zijn vertegenwoordiger.

Beroepsgeheim OCMW-medewerkers

Ook OCMW-medewerkers hebben een beroepsgeheim (artikelen 36 en 50 OCMW-wet). Als je het beroepsgeheim schendt, dan kan je een strafsanctie oplopen (artikel 458 Strafwetboek).

Volgens de VVSG primeert het beroepsgeheim op de meldingsplicht. 

Extra informatie