Algemene voorwaarden

Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor een tussenkomst van het OCMW in je medische kosten.

3 bijzondere voorwaarden

Er zijn 3 bijzondere voorwaarden voor dringende medische hulp:

  • Je verblijft onwettig in België
  • Je bent behoeftig
  • Je hebt een medisch attest 'dringende medische hulp'

Je verblijft onwettig in België (artikel 57 §2 OCMW-wet)

Ook als Unieburger kan je onwettig in België verblijven. Dat is het geval wanneer je langer dan 3 maanden verblijft én niet onder een van de categorieën van het vrij personenverkeer valt, noch een ander verblijfsstatuut hebt.

Als toerist verblijf je wettig in België. Als toerist heb je maar uitzonderlijk recht op de betaling van de dringende medische zorgen en enkel om je onmiddellijke afreis mogelijk te maken. 

Ook andere personen die wel een wettig verblijf hebben in België, kunnen soms aanspraak maken op dringende medische hulp. Het gaat om personen geregulariseerd op basis van een arbeids- of beroepskaart en EU-burgers en hun familieleden in de eerste 3 maanden van hun verblijf. 

Je bent behoeftig

De behoeftigheid moet blijken uit een sociaal onderzoek.

Lees in het rechtspraakoverzicht 'dringende medische hulp' wat de rechtspraak zegt over je behoeftigheid en je medewerking aan het sociaal onderzoek.

Je hebt een medisch attest 'dringende medische hulp' 

Het medisch attest 'dringende medische hulp' stelt de dringende noodzakelijkheid van de zorg vast.

Het medisch attest moet opgemaakt worden door een door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkende medische zorgverstrekker.

Lees in het rechtspraakoverzicht 'dringende medische hulp' wat de rechtspraak zegt over het attest 'dringende medische hulp'.

Bijkomende bijzondere voorwaarden?

Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende bijzondere voorwaarden op te leggen bovenop de 3 bijzondere voorwaarden (M. De Block: Senaat, 30 april 2013 en Senaat, 3 mei 2013).

Als je verzorging in je eigen land kan krijgen, is dat geen reden om dringende medische hulp (DMH) te ontzeggen.

Het OCMW mag je de DMH niet weigeren omdat je niet bereid bent in te tekenen op vrijwillige terugkeer of op materiële opvang (bijvoorbeeld in een open terugkeercentrum).  

Het OCMW mag je wel vragen om de juiste stappen te zetten om een wettig verblijf te krijgen. Die vraag kadert in de voorwaarde om je rechten uit te putten. Een wettig verblijf geeft je rechten. Maar het OCMW mag je niet vragen om nutteloze procedures op te starten of dilatoire aanvragen in te dienen.

Lees in het rechtspraakoverzicht 'dringende medische hulp' in het vak 'Extra informatie' wat de rechtspraak zegt over het uitputten van je rechten.

 

Extra informatie