De stappen die je moet zetten, hangen af van je hoedanigheid:

  • hulpvrager
  • zorgverstrekker
  • OCMW

De stappen zijn dezelfde als de stappen die je zet voor een tussenkomst van het OCMW voor medische kosten.

Extra informatie