Je hebt een recht op maatschappelijke dienstverlening vanaf het moment dat je niet menswaardig kan leven.

Als wordt vastgesteld dat je op het ogenblik van de aanvraag niet menswaardig kon leven, moet het OCMW maatschappelijke dienstverlening toekennen vanaf de datum van de aanvraag tot steun.

Retro-actieve steun ontvangen voor de periode van vóór de aanvraag is niet mogelijk (HvC, 17 december 2007 en HvC, 9 februari 2009). Je kan immers geen maatschappelijke dienstverlening toegekend krijgen voor een periode in het verleden. Enkel als de gevolgen van een mensonwaardig leven in het verleden je beletten nu menswaardig te leven, kan je steun krijgen. 

Als je OCMW-steun geniet tijdens je verblijfsprocedure of tijdens je voorwaardelijke verblijfsrecht, dan kan je je verblijfsrecht verliezen. Als je onwettig verblijft, heb je enkel recht op dringende medische hulp.    

Extra informatie