Als het OCMW een waarborg geeft voor de betaling van je medische kosten, dan neemt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) hiervan meestal een deel ten laste. De POD MI betaalt het OCMW of de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit (HZIV) terug.

De POD MI vertegenwoordigt de Belgische Staat om het OCMW te betalen.

Voor wie betaalt de POD MI de medische kosten?

Als het OCMW je waarborg gaf voor de betaling van de medische kosten, dan betaalt de POD MI deze kosten. Dit in zoverre dat aan de voorwaarden werd voldaan.

De POD MI betaalt geen medische kosten voor wie in het bevolkingsregister is ingeschreven. Voor hen draagt het OCMW zelf deze medische kosten.

Het OCMW kan ook beslissen om tussen te komen in medische kosten die niet door de POD MI worden vergoed.

Het is niet omdat de POD MI de medische kosten niet terugbetaalt, dat het OCMW de medische kosten niet moet betalen. Dat volgt uit de omzendbrief van 9 januari 2006 en de rechtspraak.

Aan wie betaalt de POD MI de medische kosten terug?

De POD MI betaalt de medische kosten terug aan het OCMW, tenzij je tot de doelgroep van MediPrima behoort.  In dat geval betaalt ze de kosten terug aan de HZIV.

Wie intramurale zorg nodig heeft en geen ziekteverzekering heeft of kan hebben, behoort tot de doelgroep van MediPrima. Intramurale zorg is zowel ambulante zorg als hospitalisatie in een verpleeginstelling.

Het maakt voor de POD MI niet uit of een openbare instelling of een privé-instelling de zorg verstrekte. Het OCMW kan hier wel een specifieke zorgverstrekker aantonen.

De POD MI betaalt het OCMW terug onder bepaalde voorwaarden.. 

Welke medische kosten betaalt de POD MI?

Welke medische kosten betaalt de POD MI?

Welk deel van de medische kosten neemt de POD MI ten laste?

Welk deel van de medische kosten dat de POD MI terugbetaalt, is afhankelijk van het type zorg:

  • medische kosten buiten een verpleeginstelling of ambulante medische kosten in een verpleeginstelling
  • medische kosten tijdens hospitalisatie in een verpleeginstelling

Medische kosten buiten een verpleeginstelling of ambulante medische kosten in een verpleeginstelling

De terugbetaling is afhankelijk van het inkomen van de hulpvrager.

Financiële middelen zijn hoger dan of gelijk aan het leefloon

De POD MI betaalt de prijs die wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Dat betekent dat het remgeld en de supplementen niet worden terugbetaald. Heb je geen ziekteverzekering, dan houdt de POD MI rekening met het WIGW-tarief.

Financiële middelen zijn lager dan het leefloon

De POD MI betaalt de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door de ziekteverzekering. Dat betekent dat het remgeld ook wordt terugbetaald. Supplementen en andere extra’s worden niet terugbetaald. Verblijf je in een LOI, dan moet je dus geen remgeld betalen, behalve als je werkt en het leefloon of meer verdient.

Medische kosten bij hospitalisatie in een verpleeginstelling

De POD MI betaalt de prijs die als basis dient voor de terugbetaling door de ziekteverzekering. Het remgeld wordt terugbetaald. Supplementen en andere extra’s niet.

De POD MI houdt geen rekening met het inkomen van de hulpvrager. Het OCMW moet eerst wel een sociaal onderzoek uitvoeren om de behoeftigheid vast te stellen.

Hospitalisatie wil zeggen dat er minstens één overnachting was.

Uitzondering:

Als de hulpvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister, dan kunnen de kosten niet teruggevorderd worden bij de POD MI. Het bevoegde OCMW kan die kosten wel verhalen bij het OCMW waar de hulpvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister (onderstandsdomicilie).

Schematisch overzicht van de terugbetaling door de POD MI 

Medische en farmaceutische kosten niet in een verpleeginstelling + ambulante kosten in een verpleeginstelling

  Wel ziekteverzekering Geen ziekteverzekering
Financiën > of = leefloon

Geen terugvordering

(cliënt betaalt remgeld)

Verhoogde tegemoetkoming

(cliënt betaalt remgeld)

Financiën < leefloon

Verblijf LOI, asielzoeker werkt niet
of inkomen < leefloon

Remgeld Wettelijk honorarium

 

Hospitalisatie in een verpleeginstelling

  Wel ziekteverzekering Geen ziekteverzekering
Financiën > of = leefloon Remgeld Wettelijk honorarium

Financiën < leefloon

Verblijf LOI

Remgeld Wettelijk honorarium

 

Extra informatie