Elke patiënt heeft recht op vrije keuze van zorgverstrekker. Het recht op vrije keuze van zorgverstrekker kan enkel bij wet beperkt worden. Bijvoorbeeld in het kader van arbeidsgeneeskunde, medische behandeling van gedetineerden, gedwongen opname van geesteszieken, enzovoort.

Het recht op vrije keuze verhindert niet dat het OCMW samenwerkingsovereenkomsten of ‘conventies’ mag sluiten met andere instellingen van openbaar nut. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, enzovoort. Het OCMW kan de patiënt dan doorverwijzen naar die verpleeginstellingen of zorgverstrekkers waarmee zij een ‘conventie’ sloot.

De samenwerkingsovereenkomsten of ‘conventies’ hebben grenzen. Het OCMW moet rekening houden met de vertrouwensrelatie die de cliënt al elders opbouwde. Het moet ook rekening houden met de ideologische, filosofische en religieuze overtuiging van de cliënt.

Als een patiënt beroep deed op een 100-dienst voor een vervoer naar een ziekenhuis, dan mag het OCMW de tussenkomst in de kosten niet weigeren omdat het niet samenwerkt met dat ziekenhuis.
Lees in het rechtspraakoverzicht 'dringende medische hulp' in het vak 'Extra informatie' wat de rechtspraak zegt over 'vrije keuze van zorgverstrekker'.

Extra informatie