Als je behoeftig bent en nog geen geldige beslissing tot tenlasteneming van het OCMW hebt, kan je niet altijd rechtstreeks naar een zorgverstrekker gaan.

Download het formulier inzake tenlasteneming medische kosten (informatieformulier)

Sinds de invoering van Mediprima vermeld de POD MI in haar documentatie dat de zorgverstrekker het volgend onderscheid moet maken:

 • Geen dringendheid of hoogdringendheid in medische zin
 • Dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

Geen dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

Wanneer de zorg kan worden uitgesteld, moet de zorgverstrekker de persoon naar het OCMW doorverwijzen. 

De zorgverstrekker geeft een verbindingsfiche voor het OCMW mee. Dit voor de overdracht van informatie.

Als de zorgverstrekker toch prestaties uitvoert, loopt hij het risico dat hij niet door het OCMW of de HZIV wordt betaald.

Download de verbindingsfiche

Dringendheid of hoogdringendheid in medische zin

De zorg kan niet worden uitgesteld tot er een beslissing tot tenlasteneming is.

De stappen die je moet zetten zijn afhankelijk van het type zorg en het type zorgverstrekker:

 • ambulante zorg buiten een ziekenhuisomgeving
 • hospitalisatie in een ziekenhuisomgeving

Bij ambulante zorg buiten een ziekenhuisomgeving zijn de stappen:

 • De noodzakelijke medische prestaties worden onmiddellijk toegediend.
 • Een zorgadvies wordt aan het OCMW voorgelegd.
 • Met de volmacht van de patiënt wordt bij het OCMW een elektronische beslissing gevraagd.

Bij hospitalisatie en ambulante zorg in een ziekenhuisomgeving zijn dit de stappen:

 • De noodzakelijke medische prestaties worden onmiddellijk toegediend.
 • Het ziekenhuis stelt het OCMW in kennis van de identiteit, de verstrekte zorg en een zorgadvies. Dit is geen aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening.
 • De sociale dienst van het ziekenhuis voert een sociaal vooronderzoek uit. 
 • Het ziekenhuis dient een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening in bij het bevoegde OCMW. Hiervoor ondertekent de patiënt het sociaal vooronderzoek en geeft hierbij hij het ziekenhuis de opdracht om zijn vraag tot medische hulp in te dienen. Het ziekenhuis verstuurt het sociaal vooronderzoek naar het OCMW voor binnen een zo kort mogelijke termijn en maximaal 15 dagen.

Download de fiche sociaal onderzoek ingeval van dringende zorgen of opname

Als je onwettig verblijf, voegt het ziekenhuis een attest 'dringende medische hulp' toe.

Download het attest 'dringende medische hulp'

Noot

De stappen die de zorgverstrekker moet zetten bij dringende of hoogdringende zorg zijn niet zo duidelijk omschreven in de bestaande teksten. Zeker niet bij ambulante zorg, die al dan niet in een ziekenhuis wordt toegediend. Dit wordt best geregeld in een gemeenschappelijk schrijven van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en de minister van Volksgezondheid.

Ook voor de termijn van 15 dagen wordt best een wettelijke basis voorzien.

Extra informatie